Herhaalrecepten via website niet langer veilig

Deze week was er in de media terecht kritiek op websites van huisartsen waar via een onveilige verbinding herhaalrecepten aangevraagd konden worden. Theoretisch is het voor "derden" dan mogelijk om te achterhalen welke medicatie u gebruikt. Dit zijn medische gegevens die we liever niet op straat hebben liggen. Dergelijke aanvraagmogelijkheden zijn in strijd met de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook deze link.

Om die reden hebben wij besloten het herhalen van medicatie via tabblad Praktijkinfo/Herhaalrecepten op deze website te stoppen. Wij willen u vragen een veilige verbinding met PatientenPortaal bij onze assistente aan te vragen. Dat is veiliger, makkelijker en minder foutgevoelig. Hoe u een verbinding met PatientenPortaal aanvraagt en wat u daarmee kunt staat hier.

 Griepepidemie

Het zal u niet ontgaan zijn: er is een griepepidemie in Nederland. Griepklachten bestaan uit een plotseling begin met koorts in combinatie met hoofdpijn; keelpijn; hoesten of spierpijn. Via Thuisarts.nl kunt u de griepcheck doen en veel informatie vinden over griep; griepverschijnselen en wanneer het toch verstandig is om contact met de huisartspraktijk op te nemen.  

Als u griepverschijnselen heeft, dan kunt u tevens meedoen met de 'grote griepmeting'.


bron: NIVEL 4e nieuwsbrief influenza

Medische informatie op Thuisarts.nl

Nov 2016: de resultaten van een onderzoek wat is verricht door het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft aangetoond dat 2 jaar na de lancering van de website 'Thuisarts.nl' het percentage huisartscontacten landelijk met 12% is afgenomen. Dit betreft met name de telefonische consulten. Het aantal lange consulten is toegenomen. Bron: NIVEL. 

Thuisarts.nl is samengesteld op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het geeft antwoord op vragen over ziektes en gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. 

Klik op de link hieronder om naar de website van Thuisarts te gaan.