Openingstijden

De praktijk is op weekdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Tijdens avond-; nacht- en weekenduren neemt de Huisartsenpost Amersfoort waar voor spoedgevallen. Telefoonnummer: 085-773 11 00.

Bereikbaarheid assistentes (telefoon)

Voor het maken van een afspraak of voor het opvragen van uitslagen vragen wij u te bellen tussen 8.00 en 11.00 en tussen 11.30 en 13.00. Makkelijker en sneller voor u en voor ons is echter het PatientenPortaal gebruiken hiervoor.

Voor spoedgevallen kunt u de 1 intoetsen terwijl u in de telefonische wachtrij staat. Om de spoedlijn vrij te houden zal onze assistente bij oneigenlijk gebruik vriendelijk maar kordaat de verbinding verbreken.

Wanneer onze praktijklijn (033-2582400) in gesprek is, kunt u in een telefonische wachtrij terechtkomen. Dit om te voorkomen dat u een “in gesprek”- toon te horen krijgt en steeds opnieuw moet bellen. Wanneer u aan de lijn blijft wordt u automatisch doorverbonden met de assistente. U helpt de assistente en andere patiënten door het gesprek kort te houden.

Bereikbaarheid assistentes (balie)

 

U bent van 8:00 tot 11:00 en van 11:30 tot 13:00 welkom voor het brengen van urinemonsters en het ophalen van verwijsbrieven en machtigingen.

De volgende momenten zijn niet geschikt om aan de balie te komen:
* Tussen 11.00 en 11.30 heeft de assistente overleg met de huisarts.
* Na 13:00 heeft de assistente lunch en daarna haar spreekuur.

Assistentespreekuur

Onze assistentes zullen u altijd als eerste aan de telefoon of de balie te woord staan. Zij zijn opgeleid om een inschatting te kunnen maken van de ernst van uw probleem en de snelheid waarmee er hulp aan u geboden moet worden. Daarnaast zullen ze meedenken in de hoeveelheid tijd die ingeruimd moet worden op het spreekuur, zodat uw klachten goed besproken en onderzocht kunnen worden.
De assistentes kunnen u ook van praktische adviezen voorzien. Samen met haar kunt u dan bespreken of u alsnog een contact met de huisarts nodig vindt. Zie hiervoor tevens onze link naar www.thuisarts.nl.
Op het assistentespreekuur doet de assistente zelfstandig bepaalde verrichtingen. U kunt daarbij denken aan het maken van uitstrijkjes; verzorgen van wonden; verwijderen van hechtingen, maar ook het bepalen van een bloedsuiker of het meten van de bloeddruk. De belangrijkste zaken worden achteraf altijd met de huisarts besproken. Het assistentespreekuur werkt op afspraak.

Wrattenbehandeling
Wij beschikken elke dag over stikstof om wratten te behandelen. Door deze verandering hoeft u niet een maand te wachten voor u terecht kunt voor behandeling van uw wratten, maar kunt u altijd telefonisch een afspraak maken bij de doktersassistente.

Herhaalrecepten

Voor het herhalen van uw medicijnen heeft u 4 mogelijkheden:

  1. U kunt de etiketten van uw receptendoosjes inleveren bij de balie.
  2. U belt de praktijklijn en kiest optie 2 (herhaalrecepten). Dit kan op elk door u gewenst moment. Welke gegevens hebben wij van u nodig:
  • Naam, adres, geboortedatum en uw telefoonnummer
  • Naam van uw huisarts
  • Naam en vorm geneesmiddel (capsule, poeder, tablet, zalf etc)
  • Sterkte (bv. 50 mg) van geneesmiddel en gebruik (bv. 3x daags)
  • Hoeveelheid of periode (bv. 50 stuks of voor 3 maanden)
  • Korte reden / indicatie waarvoor u dit medicijn gebruikt. (bv. voor hoge bloeddruk, cholesterol, astma etc.)
  1. Wanneer u meerdere medicijnen heeft is het voor u gemakkelijker om gebruik te maken van ons Patiëntenportaal. U kunt na aanmelden gratis beschikken over een beveiligde online omgeving met uw actuele medicatie-overzicht. Het is ook mogelijk om tijdig een herinnering te ontvangen voor uw medicatie. Deze service scheelt u een hoop werk om steeds opnieuw alle medicatie op tijd aan te vragen. Ook is de procedure minder fout-gevoelig.
  2. Het aanvragen van herhaalmedicatie via een formulier op deze pagina is niet mogelijk. De gegevensoverdracht is niet veilig genoeg om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Wij vragen iedereen die van dit invulformulier gebruik maakte een verbinding met PatientenPortaal bij onze assistente aan te vragen. Dat is veiliger, makkelijker en minder foutgevoelig. Hoe u een verbinding met PatientenPortaal aanvraagt en wat u daarmee kunt staat hier.

Afhalen medicijnen
Recepten die voor 9.00 uur worden besteld liggen de volgende werkdag na 15.30 uur klaar bij de Apotheek Hoevelaken.

Let op in vakantieperiodes
Het is fijn als u uw medicijnen herhaalt buiten de vakantieperiodes van de praktijk. Wij kunnen dan zelf de herhaling verzorgen. Mocht het u door omstandigheden niet gelukt zijn, dan kunt u contact opnemen met de praktijk van dokter Beeres/Overvest op de Parklaan, telefoonnummer 033-2534307.

Praktijksluiting tijdens vakantie

Onze praktijk is in principe het hele jaar geopend. Incidenteel kan de praktijk gesloten zijn tijdens nascholing of vakantie. Het antwoordapparaat en de praktijkwebsite zullen u dan verwijzen naar praktijk Parklaan aan de Parklaan 1 te Hoevelaken, telefoonnummer 033-2534307.

Tarieven Huisartsenzorg

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Het wordt niet alleen volledig vergoed, maar het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.
Indien echter gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals laboratorium- of pathologisch onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar. Hier valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek onder, maar ook het nakijken van een stukje huid. Zie ook onderstaande informatie over overige medische zorg.
Uw huisarts ontvangt per patiënt een vast bedrag per jaar (het zogenaamde abonnementstarief) en daarnaast een bedrag per verrichting (het verrichtingentarief). Het abonnementstarief stelt ons in staat om ongeacht het aantal verrichtingen, onze vaste lasten te kunnen dragen zoals huisvesting; personeel; ons computerinformatiesysteem; vervoer; kosten website enzovoorts.
De tarieven voor verrichtingen en abonnementstarief bij uw huisarts in 2019 vindt u in dit document. Hier vindt u niet alleen de tarieven voor huisartsenzorg overdag, maar tevens voor hulp die aan u geboden wordt door de Huisartsenpost Amersfoort (ANW).

No-show tarief
Indien u een afspraak bij de huisarts, praktijkverpleegkundige of doktersassistente heeft gemaakt en u bent verhinderd vragen wij u deze afspraak af te bellen. Zo kan de spreekuur-plek gebruikt worden voor een andere patiënt die zorg nodig heeft en houden we onze beschikbaarheid hoog en wachttijd laag. Indien u niet komt opdagen zonder bericht zullen wij bij u een consult-tarief in rekening brengen.

Tarieven overige medische zorg
Niets is zo variabel als tarieven in de gezondheidszorg. Voor ons als huisarts is niet bij te houden welke verrichtingen; medicijnen of hulpmiddelen wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden. Dit is namelijk verschillend per verrichting; medicijn; hulpmiddel, maar ook per ziektekostenverzekeraar en de door u afgesloten polis. Op de website van het Meander Medisch Centrum kunt u ook de landelijke maximum tarieven vinden van laboratorium tarieven en tarieven eerste lijnsdiagnostiek.
Indien u vragen heeft over de vergoedingen van ‘overige’ medische zorg dan kunt u zich daarom het beste wenden tot uw ziektekostenverzekeraar of de behandelaar of de leverancier van het zorgproduct.