Missie

Huisartsenpraktijk De Ronde Tafel biedt voor de ingeschreven patiënten persoonlijke, laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Voor hen zijn wij het aanspreekpunt voor alle medische vragen.

In de praktijk wordt door de hulpverleners in gedeelde verantwoordelijkheid samen met de patiënt een (werk)diagnose gesteld, besloten of behandeling nodig en wenselijk is en afgesproken door wie deze behandeling plaatsvindt en waar. Waar nodig wordt intensief samengewerkt met andere hulpverleners.
Leidend hierbij zijn: de wens van de patiënt, de professionele beroepsstandaarden (reguliere geneeskunde), de medische mogelijkheden, ethische overwegingen van wat arts en patiënt zinvol achten. Daarnaast vinden wij werkplezier en trots zijn op je werk essentieel.

Visie

Wij willen een herkenbare en toegankelijke praktijk zijn waar onze patiënten terecht kunnen met belangrijke vragen over hun gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Men moet zich gehoord en welkom voelen. Begrip en respect voor elkaar zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Voor ons en onze medewerkers zijn passie en werkplezier belangrijke kernwaarden.
Bovenstaande ‘Ronde Tafel’ hebben we verdeeld in 4 kwadranten die overzichtelijk onze kernwaarden weergeven.

Naamgeving praktijk

De missie wordt mooi samengevat in de ronde tafel in de mythe van Koning Arthur. De koning en zijn ridders bestuurden het land op basis van gelijkwaardigheid. En dat is nu precies wat we met de patiënt ook beogen. Samen met de patiënt dragen we de verantwoordelijkheid om tot een, voor de patiënt op maat gemaakt, behandelplan te komen en samen werken we aan de uitvoering daarvan.