Patiënttevredenheid

Bij ons kwaliteitsbeleid hoort ook uw ervaring als patiënt.

Het onderzoek naar patiënttevredenheid laten wij door een externe instantie meten.  Het bedrijf QUALIVIEW stuurt via de mail een vragenlijst die u hooguit 5 minuten van uw tijd kost.  Wij vragen u om daarin wat vragen te beantwoorden over hoe u uw recente bezoek aan de huisarts heeft ervaren. De resultaten worden anoniem gebundeld en verwerkt, dus zowel de “tops” als de “tips” zijn welkom.

Meer informatie over de patiëntenenquetes vindt u op de website van QUALIVIEW.

Wilt u ons ook helpen door onze zorg aan u te evalueren? U kunt zich bij onze doktersassistente aanmelden via 033-2582400 of info@praktijkrondetafel.nl

Onderstaande rapportage is up-to-date. Dat wil zeggen dat u hier het actuele rapportcijfer ziet dat patiënten ons de afgelopen 12 maanden gaven.

 

Klachten

Heeft u een klacht?
In onze praktijk proberen wij u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Om hieraan te kunnen voldoen, hanteren wij regels zoals die te vinden zijn op deze pagina van onze website.
Mocht het toch zo zijn dat u dat niet tevreden bent over de behandeling of de praktijkvoering, dan vernemen wij dat graag van u in een gesprek. Zo stelt u ons en uzelf in de gelegenheid om een oplossing te zoeken. Dergelijke gesprekken helpen ons om de kwaliteit van de praktijkorganisatie en de medewerkers verder te verbeteren.
Wilt u liever niet direct uw klacht aan ons melden, dan kunt u ook gebruik maken van het klachtenformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen om uw klacht te bespreken.
Op de website van de Nederlandse Patiënten en ConsumentenFederatie (www.npcf.nl) staat veel bruikbare informatie, onder andere over wet- en regelgeving. Hier vindt u ook informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staat beschreven wat uw rechten zijn, maar tevens wat uw plichten zijn. Door hier kennis van te nemen helpt u uzelf in gesprekken met uw huisarts. Een mooie folder van de NPCF is ‘De patiënt aan zet, haal het beste uit uw behandeling’.
Is bovenstaande lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.