Corona beleid Huisartsen Eemland

PERSBERICHT HUISARTSEN EEMLAND

De regio Eemland heeft 360.000 inwoners en 93 huisartsenpraktijken. In verband met de COVID-19 crisis is de zorg in de afgelopen periode geregeld aangepast aan het landelijke beleid. Hieronder geven we een overzicht van een aantal belangrijke onderwerpen die niet dagelijks zullen wijzigen.

REGIONALE AFSTEMMING
Huisartsen Eemland heeft gezamenlijk in de regio maatregelen getroffen rondom de zorg die geboden wordt in deze corona-uitbraak. Deze samenwerking zorgt voor extra bescherming van patiënten in de reguliere zorg. Er wordt efficiënt omgegaan met de beschikbare beschermende middelen, de inzet van zorgpersoneel en het voorkomen van grote groepen bij elkaar in de buurt. Er wordt dagelijks regionaal gekeken naar de capaciteit van de huisartsencentra in de regio Eemland en er is geregelde afstemming met onze regionale ziekenhuizen en de Veiligheidsregio’s Utrecht en Gelderland Midden.
De meeste mensen met gewone luchtwegklachten hoeven niet door de huisarts beoordeeld te worden. Onder gewone luchtwegklachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheid, grieperig zijn, verhoging tot 38 graden. En dat zonder bijkomende klachten zoals benauwdheid. Deze mensen met gewone luchtwegklachten kunnen thuis uitzieken zonder dat de huisarts geconsulteerd hoeft te worden. Zo laten de huisartsen weten.

ZIEKTEBEELD CORONA
Het coronavirus wordt overgedragen door druppelinfectie, dat wil zeggen een overdracht via grote druppels uit hoesten en niezen binnen een afstand van 1,5 meter. Het verplaatst zich niet via de lucht naar andere personen toe. Patiënten met ernstige luchtwegklachten kunnen beoordeeld worden door een huisarts op een speciaal spreekuur op een centrale locatie. Onder ernstige luchtwegklachten wordt verstaan: hoesten, algeheel ziek zijn, kortademig of benauwd zijn en/of koorts (hoger dan 38 graden).
Patiënten met ernstige luchtwegklachten kunnen telefonisch contact opnemen met hun eigen huisarts. Neem dan wel eerst uw temperatuur op. De doktersassistent(e) staat dan iedereen eerst te woord en kan in overleg met de huisarts de patiënt inplannen voor het ‘luchtwegspreekuur’ of voor een speciale visite.
Daarvoor is er een dienstdoende arts die de mensen met coronaverschijnselen apart ontvangt, in beschermende kleding en gescheiden van patiënten met niet coronagerelateerde klachten.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Voor alle overige dringende zorgvragen geldt dat deze bij voorkeur telefonisch worden behandeld. Teneinde de capaciteit in deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk te benutten, wordt iedereen gevraagd alle overige, niet dringende zorgvragen uit te stellen. Ter bescherming van ieders veiligheid wordt iedereen dringend verzocht om niet naar de huisartsenpraktijken te komen als hier geen strikte noodzaak voor is. Kom uitsluitend na telefonisch overleg.

SPREEKUUR.NU
In de avond, nacht en weekenden kunnen inwoners uit de regio Eemland die ernstige klachten hebben en denken besmet te zijn met het coronavirus, via de nieuwe digitale huisartsenpost hun vraag insturen en eventueel een digitaal consult verkrijgen.
De onlinedienst heet Spreekuur.nu. Patiënten bereiden het consult voor door vragen te doorlopen en eventueel een foto of video toe te voegen. De huisarts kan vervolgens met de patiënt chatten, maar ook videobellen.
Hiermee maakt Huisartsenpost Eemland het voor haar patiënten mogelijk om er snel zicht op te krijgen of ze moeten worden gezien door een huisarts of dat we ze online kunnen helpen. Hiermee beperken we het besmettingsrisico voor patiënten en zorgverleners. Bij sommige praktijken kunnen digitale consulten overdag worden afgenomen.

VERDERE INFORMATIE
Voor algemene vragen over het coronavirus, is het landelijke informatienummer 0800-1351 beschikbaar.
Op internet is betrouwbare informatie te vinden op www.rivm.nl en www.thuisarts.nl.
Daarnaast verwijzen we tevens naar het artikel van huisarts Jako Burgers in het Parool
https://www.parool.nl/nederland/wat-moet-je-met-het-advies-bel-maar-terug-als-de-klachten-erger-zijn-een-huisarts-legt-uit~bc024c32/

OPROEP
Mensen die veiligheidsbrillen en/of mondmaskers (Chir./FFP1/ FFP2/FFP3) op voorraad hebben, kunnen deze ter beschikking stellen aan de huisartsen en ze bij hen afgeven.