Corona maatregelen Hoevelaken

Aan alle inwoners van Hoevelaken

Om het Coronavirus zoveel als mogelijk in te dammen en tegelijk goede huisartsenzorg te kunnen bieden hebben de huisartsen van Hoevelaken de volgende maatregelen genomen.

Zo is het Corona Centrum Hoevelaken ingericht om voor Corona verdachte patiënten spreekuur aan te bieden zonder andere patiënten te besmetten. Alle patiënten die een afspraak maken op het spreekuur i.v.m. hoesten en benauwdheid zullen gezien worden op deze locatie. De doktersassistente zal u informeren waar u wordt verwacht. Elke dag zal een andere huisarts daar dienst doen. Het kan dus zijn dat u niet uw eigen huisarts daar treft. Om besmetting onderling te voorkomen is het van groot belang dat u precies op tijd komt en na het consult direct vertrekt.

Bent u bang dat u het heeft maar bent u niet ernstig ziek? Bel het landelijk GGD-nummer 0800-1351.

Maatregelen die we met elkaar moeten nemen indien u met andere klachten een bezoek aan uw eigen huisarts brengt:

  • Kom alleen naar de praktijk indien u een afspraak heeft
  • Geen vragen aan de balie, bijvoorbeeld over recepten of afspraken, enkel telefonisch of via het email consult
  • Handen desinfecteren/wassen bij binnenkomst en vertrek
  • Niet acute zorg gaan we zoveel mogelijk uitstellen, zoals bijvoorbeeld controle van de bloeddruk en suikerziekte
  • Ook bloedprikken ter controle van chronische aandoeningen stellen we in ieder geval de komende twee weken uit
  • De huisartsen zullen voldoende mogelijkheden hebben tot telefonische afspraken
  • Bij alleen hoesten en/of koorts zonder benauwdheid adviseren wij u conform de RIVM richtlijn om in thuisisolatie te gaan tot 1 dag na het verdwijnen van uw klachten
  • Het is in deze periode niet mogelijk om online een afspraak te maken. Dit omdat goede triage van luchtwegklachten nu essentieel is

De assistentes zullen in deze tijd anders triëren dan u van ze gewend bent. Uiteraard niet ten koste van uw gezondheid, maar we moeten creatief omgaan met de benodigde middelen en tijd. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Houd voor actuele informatie de website van het RIVM en thuisarts.nl in de gaten.

Zo doen wij gezamenlijk ons best om onze zorg aan patiënten tijdens de corona-pandemie hanteerbaar te houden.

Met vriendelijke groet,

de hoevelakense huisartsen