Het AstraZeneca vaccin

UPDATE 19-3:Vaccineren met AstraZeneca-vaccin weer hervat!

Nieuwe datum: donderdagmiddag 25 maart in De Stuw (zelfde tijds-slot)

Veilig vaccin

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld dat:

  • de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose.
  • er een samenhang zou kunnen zijn tussen het vaccin en deze zeldzame vormen, maar dat dat nog niet is aangetoond.
  • dat het vaccin niet een groter risico geeft op bloedproppen (trombose) in algemene zin.
  • er geen bewijs is dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties van het vaccin.

Als huisartsen zijn we blij met de constateringen van het EMA. We vinden het goed dat dit zorgvuldig is bekeken om mogelijke vragen en zorgen bij patiënten zoveel mogelijk weg te kunnen nemen. En het is goed dat VWS nu direct heeft laten weten dat de vaccinaties weer verder kunnen gaan.

Nieuwe datum

Alle mensen die al een oproepkaart hebben ontvangen van ons zijn welkom op donderdag 25 maart in De Stuw voor hun vaccinatie.
Het tijds-slot dat voor 18 maart was afgesproken blijft gelijk.
Neem de oproepkaart en uw ingevulde gezondheidsverklaring die u eerder van ons heeft ontvangen mee.

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Op coronavaccinatie.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Ook kunt u bellen met het landelijk informatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Waarvoor is dit vaccin? 

Dit vaccin beschermt u tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus. U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u (ernstig) ziek wordt door het coronavirus.

Werkzaamheid Astra Zeneca vaccin

U heeft 2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. De Gezondheidsraad adviseert dat u de tweede vaccinatie ongeveer 12 weken na de eerste vaccinatie krijgt. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 60% verlaagt. Uit vervolgonderzoek blijkt dat door het interval tussen de 2 vaccinaties te verlengen (12 weken tussen de 2 vaccins) de beschermingsgraad tot mogelijk 76% stijgt.

Het Astra Zeneca vaccin is goedgekeurd voor de leeftijdsgroepen tussen 18 en 64 jaar.

Wanneer krijg ik dit vaccin? 

De Nederlandse bevolking wordt ten dele door de GGD en ten dele door huisartsen gevaccineerd. U ontvangt daarvoor een persoonlijke oproep. 

Op donderdag 25 maart beginnen de huisartsen in Hoevelaken met de eerste vaccinatieronde voor de volgende groep mensen:

– geboren in het jaar 1956 

– 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:

  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

In verband met logistiek en bewaartermijnen kunnen wij helaas geen vaccins bewaren.

Heeft u een oproep van ons ontvangen, maar wilt u géén vaccin, dan wordt u verzocht om onze assistente te bellen. Het vaccin kunnen wij dan aan een andere patiënt geven.

Patienten met onder andere ‘bloedkanker’ (haematologische oncologische aandoeningen) en patienten met orgaantransplantaties worden door hun medisch specialist opgeroepen. Bij twijfel over uw situatie overlegt u met ons indien u van ons een oproep heeft ontvangen. 

Antistolling/bloedverdunners

Voor mensen die bloedverdunners gebruiken gelden de volgende adviezen:
-Bij gebruik van acenocoumarol (Sintrom) of fenprocoumon (Marcoumar): neem VOOR vaccinatie contact op met de trombosedienst.
-Dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana) of Nadroparine  (Fraxiparine): niet in de 6 uren voorafgaand aan vaccinatie innemen.
-Mensen die bekend zijn met een stollingsstoornis door een medische aandoening moeten voorafgaand aan de vaccinatie contact opnemen met de behandelend specialist voor advies.

Het RIVM adviseert om te overleggen met uw huisarts als:

– Ernstig ziek bent of hoge koorts heeft voordat u de vaccinatie krijgt.
– Klachten heeft die vaak voorkomen bij COVID-19.
– 
COVID-19 heeft. Of als u thuis moet blijven omdat u in contact bent geweest met iemand die COVID-19 heeft. Of als u een coronatest heeft gedaan en wacht op de uitslag.
– 
Eerder een ernstige allergische reactie op een vaccin heeft gehad.
– Na de eerste vaccinatie met dit vaccin een allergische reactie heeft gehad
– Zwanger bent: het RIVM adviseert om de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap. Heeft u een ziekte waardoor u erg ziek kunt worden van het coronavirus? Overleg dan met ons wat u het beste kunt doen.
– Patienten met onder andere ‘bloedkanker’ (haematologische oncologische aandoeningen) en patienten met orgaantransplantaties worden door hun medisch specialist opgeroepen. Bij twijfel over uw situatie overlegt u met ons indien u van ons een oproep heeft ontvangen. 

Belangrijkste bijwerkingen 

Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus. 

Uit onderzoeken zijn de volgende meest voorkomende bijwerkingen bekend:
– 
Pijn op de plek van de prik (54%)
– Hoofdpijn (53%)
– Moe zijn (53%)
– Spierpijn of een ziek gevoel hebben (44%)
– Koorts (34%)
– Rillingen (32%)
– Pijn in de gewrichten (26%)
– Misselijk zijn (22%)

Dit zijn bijwerkingen die bij andere vaccins ook voorkomen. Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 tot maximaal 3 dagen. 

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?  Dit vaccin is sneller ontwikkeld en goedgekeurd. Hoe kan dat?

– Er is in de hele wereld gewerkt aan een vaccin tegen het coronavirus. De kennis hierover is snel gedeeld.
-Veel onderzoeken naar de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, in plaats van na elkaar. Dit scheelt veel tijd.
-Deze onderzoeken zijn direct beoordeeld op het moment dat de resultaten bekend waren.
-Hierdoor kon het coronavaccin zo snel worden ontwikkeld en goedgekeurd. Zonder dat er belangrijke stappen zijn overgeslagen. Dit vaccin is goedgekeurd door het Europees medicijnagentschap (EMA). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is hier onderdeel van.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Overleg dan met ons of de apotheker. Kijk voor de officiële bijsluiter van dit vaccin op geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga voor meer informatie naar coronavaccinatie.nl. Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.