HOEZO-D project LSP

Hoevelaken doktert ook digitaal,

“Helpt u ons om goed voor u te zorgen?”

Alle  huisartsen in Hoevelaken maken zich sterk voor het veilig uitwisselen van patiëntgegevens met de huisartsenpost. Met het project Hoevelaken Zorgt Digitaal (HOEZO-D) willen we de medische zorg voor onze patiënten in avond- nacht- en weekenduren op de huisartsenpost verbeteren.

Als huisarts vinden wij het belangrijk dat u ook in de avond- nacht en weekend-uren of bij een spoedgeval de beste medische zorg krijgt. Maatwerk gebaseerd op uw persoonlijke medische situatie. Op dit moment is het niet zomaar mogelijk voor een andere arts waar u onder behandeling bent om het medisch dossier dat wij van u bijhouden te raadplegen.

Wanneer u toestemming geeft voor koppeling van uw dossier aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) is die mogelijkheid er wel:

In een ziekenhuis kunnen artsen of apothekers waar u op dat moment in behandeling bent uw dossier via het LSP raadplegen. Zij kunnen dan gegevens zien over de door u gebruikte medicatie en eventuele allergieën. Wanneer u de huisartsenpost nodig heeft kan de huisarts daarbovenop ook informatie inzien over uw aandoeningen, metingen en uw meest recente bezoeken aan ons.

Zo hoeft u uw verhaal niet 2x te vertellen en krijgt u ook in medisch urgente gevallen de zorg die voor uw persoonlijke situatie het beste is.

Op de website van VolgJeZorg leest u meer over hoe het uitwisselen van medische gegevens via het LSP werkt:
* hier vindt u een informatief filmpje over hoe aansluiting op LSP werkt

Als hoevelakense huisartsen beoordelen wij het Landelijk Schakelpunt als veilig en nuttig. Goede zorg valt of staat bij zorgvuldige, adequate en veilige communicatie. Wij bevelen u van harte aan om u aan te melden voor het LSP.

MELD MIJ AAN

Wij danken u hartelijk voor de te nemen moeite!

Met vriendelijke groet,

de hoevelakense huisartsen