Huisartsen acties

Acties huisartsenzorg en vrijdag 1 juli

Beste patient,

Wij zorgen graag voor u. Maar om dat op een manier te doen die bij ons past, wordt steeds moeilijker. Daardoor komt uw zorg in gevaar.

Onder het motto ‘Iedereen een huisarts’ voeren huisartsen in heel Nederland en hun teams deze week actie. Wij steunen de acties met als doel om de huisartsenzorg voor u en alle ingezetenen van Nederland toegankelijk te houden.

Wat zijn de landelijke thema’s die deze week onder de aandacht worden gebracht en waar wij ons in herkennen:

1. Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein:

Wij kunnen veel en verwijzen gericht door in overleg met u.

Maar door capaciteitsproblemen bij onder andere de thuiszorg, verpleeghuisartsen, psychiaters/GGZ- en verslavingsinstellingen, zijn wij vele uren per week kwijt aan het zoeken naar zorg en het, vaak maanden, overbruggen van zorg waar huisartsenpraktijken niet de juiste kennis en vaardigheden voor hebben.

2. Huisvestingsproblemen:

U weet dat wij onze zorg leveren vanuit portacabins.

Ondanks onze inspanningen de afgelopen 9 jaar zullen we de komende 2-3 jaren zeker nog noodgedwongen in deze tijdelijke voorziening verblijven.

3. Drukte in de ANW-zorg:

Huisartsen leveren 7×24 uurs zorg. Dus doen wij ook diensten op de huisartsenpost in Amersfoort.

Mogelijk heeft u zelf met hen ook wel eens contact moeten opnemen in verband met medische problematiek. U heeft dan waarschijnlijk gemerkt dat het lang kan duren voordat de telefoon wordt opgenomen, of dat u lang moet wachten in de wachtkamer.

De druk is hoog op de huisartsenposten en in de dagpraktijken. Dat komt onder andere doordat patiënten zo lang mogelijk thuis moeten of willen blijven wonen. Meer mensen die voorheen in een verpleeghuis of verzorgingshuis opgenomen zouden worden, wonen thuis. Daardoor is ook de problematiek complexer en de contacten frequenter geworden.

4. De noodzaak van meer tijd voor de patiënt.

Wij merken dat tijd en rust in de spreekkamer bijdraagt om uw zorgen beter te begrijpen en samen met u een goed vervolg te kunnen bedenken.

Op dit moment wordt voor onze betaling uitgegaan van 10 minuten voor een consult. In die tijd zit het ophalen uit de wachtkamer, gesprek, eventueel onderzoek en afronding.

De afgelopen jaren hebben meerdere onderzoeken, verspreid door Nederland, bevestigd: meer tijd voor de patient loont!

(meer patienttevredenheid, meer werkplezier voor de hulpverlener, minder verwijzingen, dus minder zorgkosten voor de Nederlandse premiebetaler)

Daarnaast gaat veel van onze tijd verloren door het zoeken naar passende zorg (zie bovenstaande punt 1) en het aanvragen van hulpmiddelen waarvoor ingewikkelde administratieve constructies voor zijn bedacht.

Tijd die hieraan verloren gaat, kunnen we niet besteden aan directe zorg voor u. En dat is toch wat wij het liefste doen: samen met u medische zorg leveren!

In verband met bovenstaande problematiek steunen wij de landelijke actiedag op vrijdag 1 juli.

Helaas kunnen wij niet zelf naar Den Haag in verband met onze zorg en verantwoordelijkheid voor u.

Op vrijdagochtend 1 juli is er spreekuur, de middag zijn we alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Namens team De Ronde Tafel,

Bram en Debora Smits-de Vries

Link naar aanvullende informatie