Corona noodmaatregel LSP

Huisartsenposten en Spoedeisende Hulpen in Nederland kunnen voor de duur van de coronacrisis inzage verkrijgen in uw huisartsendossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Iets wat tot nu toe vreemd genoeg niet zonder meer mogelijk was.

Dit tijdelijke gedoogbesluit is ondertekend door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie.

Gegevens over uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en eventuele allergieën die wij in de huisartspraktijk van u hebben zijn zodoende snel en eenvoudig inzichtelijk als u met een spoedsituatie naar de huisartsenpost of het ziekenhuis gaat. Dit is alleen mogelijk voor de arts die u op dat moment in behandeling heeft.

  • Indien u eerder bij ons heeft aangegeven dat uw gegevens wel ingezien mogen worden door externe behandelaars (OPT-IN) blijft dit zo.
  • Indien u eerder bij ons heeft aangegeven dat u dat niet wilt (OPT-OUT) blijft uw dossier afgeschermd, ook tijdens de coronacrisis.
  • Wanneer u hierover nog geen besluit had genomen (OPT=?) is voor u de tijdelijke noodmaatregel van kracht, en zijn uw gegevens tijdens de coronacrisis inzichtelijk op de huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp ingeval u daar gebruik van zou moeten maken.

Wanneer u tot de laatste groep behoort en nog geen keuze aan ons had doorgegeven is het desondanks wenselijk dat u uw keuze aan ons doorgeeft. Zo kunt u, ook na de coronacrisis en deze tijdelijke maatregel, de beste medische zorg blijven ontvangen in de avond- nacht en weekend-uren. Maatwerk gebaseerd op uw persoonlijke medische situatie. En zo hoeft u ook niet meermalen bij verschillende artsen uw verhaal te herhalen. De huisartsen van Hoevelaken en de regio Eemland zijn groot voorstander van het LSP en de mogelijkheid tot OPT-IN. Wij beoordelen het Landelijk Schakelpunt als veilig en nuttig. Goede zorg valt of staat bij zorgvuldige, adequate en veilige communicatie.

Wij bevelen u van harte aan om uw toestemming voor gegevens-uitwisseling (OPT-IN) door te geven  via de landelijke website van VolgJeZorg. Wanneer u geen ontsluiting van uw medische gegevens wenst (OPT-OUT) hebben wij daar natuurlijk begrip voor, ook dit kunt u doorgeven via de website van VolgJeZorg. Hier kunt u extra informatie vinden over het LSP en de keuze-mogelijkheden en via de knop “persoonlijke omgeving” uw keuze aan ons doorgeven. Wanneer u inlogt met DIGID wordt uw keuze via een beveiligde route aan onze praktijk doorgegeven. Wanneer u inlogt zonder DIGID kunt u uw gepersonaliseerde toestemmingsformulier printen, ondertekenen en bij ons in de brievenbus doen.

Dus: geef alstublieft uw keuze aan ons door via deze link http://www.volgjezorg.nl