Nieuwe stagiaires

Zoals u weet, leiden wij graag nieuwe hulpverleners op in onze praktijk. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook nodig om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst geholpen kunt worden door huisartsen, praktijkverpleegkundigen en assistentes.

Wij heten bij deze Iris Beer, in opleiding tot verpleegkundig specialist, en Beydanur Garupoglu, doktersassistente in opleiding, van harte welkom in onze praktijk.

Daarnaast werkt Pim Dings als 4e huisarts in opleiding een jaar bij ons. Ook hem heten we van harte welkom.