Opiaten en Amfetamines in het verkeer

Vanaf 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Het gaat om opiaten, amfetamines en (medicinale) cannabis.

De wet maakt geen uitzondering voor gebruik van middelen die op recept door een apotheker zijn afgeleverd.

Heeft u meer drugs gebruikt dan de limiet toestaat? Dan mag u niet rijden. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar.  Voor combinaties van drugs of van drugs met alcohol gelden nul-limieten. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

De politie hanteert sinds kort speekseltesten, aangevuld met eventueel bloedonderzoek om te controleren of u zich aan de restricties houdt.

De wet wijkt af van het verkeersdeelnameadvies dat de apotheken en artsen in het verleden aan de patiënten gaven. In het verleden was het advies bij opiaten, amfetamine en medicinale cannabis de alleen de eerste 14 dagen geen auto rijden. Zie ook, voor de meest recente informatie apotheek.nl.