Start Praktijkaccreditatie

Wij starten met de NHG praktijkaccreditatie. Een landelijk kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken, met jaarlijks terugkerende visitaties waarbij de praktijk wordt “doorgelicht”  op kwaliteit. Zie ook hier.