Vaccinaties najaar 2022

Vaccinaties

Het luchtweg-infectie seizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is om te vaccineren.

Corona-prik
Alle COVID-vaccinaties lopen via de GGD, zie https://ggdgm.nl/corona/vaccineren-tegen-corona. Kwetsbare patienten en niet-mobiele ouderen krijgen voorrang bij de GGD.

Griep-prik en Pneumokokken-prik
Patienten met een indicatie voor de griepprik of voor het pneumokokkenvaccin worden per brief door ons opgeroepen. Voor beide geldt:
Prikdatum: donderdagmiddag 3 november 2022
Priktijd: u wordt op een specifiek tijdstip opgeroepen, houdt u zich alstublieft aan het tijdstip dat in uw uitnodigingsbrief staat vermeld?
Priklocatie: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, ingang plein-zijde
Wij vragen u:
• Zorgt u dat u makkelijke kleding aan heeft waarbij u de bovenarm goed kunt ontbloten?
• Neemt u uw uitnodigingsbrief/-brieven alstublieft mee naar de prikmiddag op 3 november?
• Houdt u zich alstublieft aan de dan geldende landelijke coronamaatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van 1,5m afstand en/of mondkapje?
• Als laatste: wanneer u luchtwegklachten (meer dan normaal hoesten, keelpijn, verkouden) of koorts heeft vragen wij u thuis te blijven en de week na de griepprik-dag contact met ons op te nemen.

Indicatie
U heeft een indicatie voor het pneumokokkenvaccin wanneer u:
• geboren bent tussen 1-1-1953 en 31-12-1956

U heeft een indicatie voor de griepprik wanneer u:
• 60 jaar of ouder bent
• Een chronische long- nier- hart- of neurologische ziekte hebt
• Lijdt aan suikerziekte
• Een ziekte heeft of medicatie gebruikt waardoor uw afweer verminderd is
• Zeer ernstig overgewicht heeft (BMI>40)
• Lijdt aan dementie
• Een cochleair implantaat heeft
• Een verstandelijke beperking heeft
• U meer dan 22 weken zwanger bent tussen oktober en 31 december
• U chronisch aspirine-achtige medicatie slikt (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen).

Informatie
Meer informatie over de verschillende vaccins, indicaties, werking en noodzaak vindt u hier:
Coronaprik: https://www.thuisarts.nl/prikken-tegen-corona/ik-wil-meer-weten-over-prikken-vaccinatie-tegen-corona
Griepprik: https://www.thuisarts.nl/griep/ik-wil-griep-voorkomen-griepprik
Pneumokokkenprik: https://www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken/ik-denk-erover-om-prik-tegen-pneumokokken-te-halen