Privacy en de nieuwe wetgeving AVG

Vanaf mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in heel Europa. Deze wet komt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en borgt in veel opzichten een strengere beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

In veel bedrijven, maar zeker in huisartspraktijken, heeft dat consequenties voor onze manier van werken en omgaan met privacy-gevoelige gegevens.

Gegevens die wij van u hebben werden voorheen al enkel bewaard in een streng beveiligde omgeving. Ook verstrekken wij niet zonder uw schriftelijke toestemming medische informatie aan derden. Daarmee voldeden we al aan oude en nieuwe wetgeving.

Extra willen wij hier nogmaals benadrukken dat wij u als patient adviseren geen privacy-gevoelige informatie naar onze mailbox info@praktijkrondetafel.nl te versturen. Deze mail is niet afdoende beveiligd tegen nieuwsgierige derden, en alleen bedoeld voor zakelijke contacten of logistieke vragen. Medische vragen in deze mailbox zullen wij niet beantwoorden. Indien u toch via de computer over medische zaken van gedachten wilt wisselen adviseren wij u om een Patiënten-Portaal verbinding bij ons aan te maken.

Aanvullende informatie over wat de nieuwe wet AVG voor onze praktijk betekent vindt u in dit document. Hierin staan ook enkele rechten die u als patient heeft beschreven aangaande het desgewenst opvragen, aanpassen, aanvullen of verwijderen van (een deel van) uw patiëntendossier. Een dergelijke aanpassing gaat via een schriftelijke aanvraag, en in overleg met uw huisarts.